Jangan Keliru!, Ini Lokasi Dan Bentuk Masjid Al-Aqsa yang Sebenarnya

Loading...
Loading...


Reportaseterkini.net - Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan, ketika disebut Masjid al-Aqsha banyak orang menyangka bahwa Masjid al-Aqsha adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid al-Aqsha adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu.

Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatu Shakhrah (Dome of The Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning) sebagai Masjid al-Aqsha adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid al-Aqsha. Benarkah demikian?

Pendapat yang insya Allah lebih tepat adalah Masjid al-Aqsha al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatu Shakhrakh, al-Jami’ al-Qibli (inti dari Masjid al-Aqsha), dan Musholla al-Marwani. Dan Masjid Kubah Emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada era kekhalifahan bani umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al Walid bin Abdul Malik. [reportaseterkini.net]
Loading...

Subscribe to receive free email updates:

Baca Juga :

Visitor