Tanda Kematian Khusnul Khatimah

Loading...
Loading...
Reportaseterkini.net - Tanda tanda kematian yang baik salah satunya dialami oleh para sahabat yakni :


Salam bin Sulaiman Al-Muzani
Hammad bin Zaid berkata " Saya mengunjungi Salam Abdul Mundzir yang tengah sekarat. Lalu, seseorang membimbingnya untuk mengatakan "la ilaha ilallah". Tapi beliau tidak mengatakan itu dan itu membuatku sedih. Kemudian muazin mulai mengucapkan azan di menara menara masjid, mengatakan,"Asyadu an La ilaha ilallah"
.
Lantas, Salam mengatakan,"Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali yang Dia kehendaki terjadi, di surga atau bumi!" Kemudian beliau meninggal semoga Allah merahmatinya .

 Humaid ath-Thawil
Meninggal ketika melaksanakan shalat. Beliau meninggal pada tahun 142 H
.
Zurarah bin Abu Aufa, Abdul Aziz bin Abu Hazim, Umar bin Amir as-Sulami Al-Basri Al-Qadhi, Ya'qub bin Ibrahim Al-Bazzaz dan Mujahid bin Jabir
Meninggal dalam keadaan sedang bersujud
.
Semoga beliau semua dirahmati oleh Allah swt dan kita termasuk ke dalam golongan yang meninggal dalam keadaan khusnul khotimah amin ya rabbal alamiin .

Source : Golden Stories book written by Abdullah bin Abdurrahman
Loading...

Subscribe to receive free email updates:

Baca Juga :

Visitor