Subhanallah!! Allah Memiliki Nama-Nama Baik Dan Nilainya Tak Terhingga Tingginya

Loading...
Loading...
Reportaseterkini.net - Allah Memiliki Nama-nama Baik
Katakanlah (Muhammad),”Serulah Allah dan seruhlah Ar-Rohmaan. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeruh, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asmaa’ul Husnaa) dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan (pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.” (QS. 17/Al-Isro’: 110)

Nilai Asmaul Husna Tak Terhingga Tingginya
Dan Allah memiliki Asmaa’ul Husnaa  (nama-nama yan terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan (menyebut) Asma’ul Husnaa itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya*). Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. 7/Al-A’rof :180)

Keterangan:
*) jangan hiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah, atau dengan memakai As-maa’ul Husnaa, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan  Asmaa’ul Husnaa untuk nama-nama selain Allah. [reportaseterkini.net]
Loading...

Subscribe to receive free email updates:

Baca Juga :

Visitor