Naudzubillah!! Inilah Balasan Bagi Penentang Dan Pembantah Agama Allah

Loading...
Loading...
Reportaseterkini.net - Antara Mukmin & Penentang Allah Takkan Saling Sayangi
Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu baoaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari dia. Lalu dimasukan-Nya mereka kedalam surga yang mengalir dibaahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu yang beruntung (QS. 58/Al-Mujadilah :22)


Penantang Agama Tak Berilmu
a. Dan diantara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa  ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. (QS. 22/al-Hajj :3)
b. Dan diantara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan kitab (wahyu) yang memberi penerangan, sambil memalingkan lambungnya (dengan congkaka) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan didunia dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. (QS. 22/Al-hajj : 8-9)

Penentang Agama Allah Pengikut Langkah Setan
Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada dilangit dan dibumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan kitab yang member penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka,” Ikutilah apa yang diturunkan Allah!” Mereka menjawab,” (Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami,” Apakah mereka (akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun sebenarnay setan meyeru mereka kedalam azab api yang menyala-nyala (neraka)? (QS. 31/Lukman : 20-21)

Balasan bagi Pembantah Agama
Dan orang-orang yang berbantah-bantahan tentang  (agama) Allah setelah (agama itu) diterima, perbantahan mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemukaan (Allah) dan mereka mendapat Azab yang sangat keras. (QS. 42/Asy-Syuro : 16)
Loading...

Subscribe to receive free email updates:

Baca Juga :

Visitor