MasyaAllah!! Begini Caranya Agar Mendapat Petunjuk Dan Rahmat Allah, Bantu Share yaa

Loading...
Loading...
Reportaseterkini.net - Pemegang Teguh Agama Allah Mendapat Petunjuk. Dan bagaimana kamu( sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan rasul-Nya (Muhammad) pun berada tengah-tengah kamu? Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh, dia beri petunjuk jalan yang lurus. (QS. 3/Ali Imran :101)


Perintah Berpegang Teguh Pada Allah. Dan berpegang teguh lah kamu semuanya pada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu , sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. 3/Ali Imran: 103)

Pemegang Teguh Agama Allah Mendapat Rahmat-Nya, Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ( agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka kedalam rahmat dan karunia-Nya( surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya. (QS. 4/ An-Nisa : 175) [reportaseterkini.net]
Loading...

Subscribe to receive free email updates:

Baca Juga :

Visitor